Valvekoristus


Intensiivselt kasutatavad ruumid ja hooned vajavad pidevat järelvalvet ja koristust. Selle jaoks on
valvekoristus. Hotellid, riigiasutused, ühistud, õppeasutused, kaubanduskeskused jne.

Valvekoristus tagab klientide rahulolu ja töökeskkonna sujuva toimimise

Puhas keskkond ei ole ainult ettevõtte või organisatsiooni visiitkaart, vaid ka oluline osa normaalsest töökeskkonnast. Seda olulist komponenti märgatakse kahjuks sageli alles siis, kui tekivad probleemid. Keskkonnad, kus toimub pidev inimeste liikumine, vajavad pidevat hooldamist.

Valvekoristus on teenus, mis nõuab hoolikat planeerimist, et tagada kvaliteet, mis rahuldab nii tellijat, kuid mis peamine ka tellija klienti. Infotehnoloogia valdkonnas on sageli kasutusel väljend SLA (Service Level Agreement), millega määratletakse teenuse kvaliteedi kriteeriumid. Koristusteenus ei ole tänapäeval enam lihtsalt koristaja, kes peseb põrandaid, vaid tegemist on protsessiga, kus luuakse kvaliteetne keskkond töötajatele ja klientidele.

SLA ehk lõpptulemuse kriteeriumite määratlemine võimaldab paremini planeerida ressursse, mis on vajalikud soovitud lõpptulemuse saavutamiseks. Soovitud lõpptulemus ei ole ainult puhtaks pestud põrand, vaid ka üldine rahulolu teenuse kvaliteedi kui tervikuga. Kui näiteks põranda pesemine kattub ajaga, kui näiteks kaupluses on palju kliente, siis selline tegevus võib neid häirida – puhas põrand ei kaalu üle klientidele tekitatud ebamugavustunnet.

Puhta keskkonna loomine ei ole probleem, vaid võimalus. Meil on olemas vajalik oskusteave kaardistamaks kliendi vajadused ja loomaks optimaalsed lahendused nende vajaduste rahuldamiseks. Koostöös kliendiga on võimalik luua lahendused, mis edastavad sõnumit, mis kannavad edasi kliendi väärtushinnanguid. Hoolide puhta ja hügieenilise keskkonna loomise eest, luuakse turvaline töö või tarbimiskeskkond.

Kvaliteetse ja kuluefektiivse valvekoristusteenus

Praegusel ajal ei ole kvaliteetsel koristusteenusel ainult esteetiline väärtus. Puhas töökeskkond vähendab võimalust viiruslikke nakkushaiguste levimiseks. Ühiskasutatavad töö ja puhkeruumid tuleb regulaarselt puhastada, et vältida võimalikke nakkuskollete levimist tööruumides.

Kui te hakkate kaaluma valvekoristusteenuse tellimist, siis tuleks alustada mitte teenuse sisust, vaid sellest, mida te soovite saavutada. Lihtne on pakkuda kindlat ajakava, millal pestakse põrandad ja vahetatakse porivaibad või tühjendatakse prügikotid.

Kvaliteetse ja kuluefektiivse valvekoristusteenuse saab luua ainult kaardistades kliendi tegelikud vajadused. Vajaduste baassil saab luua kvaliteedikriteeriumid, mis määratlevad teenuse olemuse. Klient teab, mille eest ja millist väärtust ta saab. Turvaline ja puhas keskkond, kus näiteks kasutatakse loodussõbralikke puhastusvahendeid on sõnum, mis loob usaldust klientidele ja teistele sihtgruppidele.